Blogpost 4 Morgen zonder zorgen

Morgen zonder zorgen

Als we onze financiële toekomst zeker willen stellen, doen we dat het liefst met torenhoge rendementen maar zonder risico. Maar zoals ervaring heeft geleerd, als het te goed is om waar te zijn, dan is het niet waar. Brixclusive zal u geen gouden bergen beloven, simpelweg omdat deze niet bestaan. Geen exotische wonderprojecten maar solide vastgoedinvesteringen in de regio tegen gezonde rendementen. Daarnaast staat een belangrijk onderdeel centraal bij Brixclusive: ontzorging. Wij begrijpen dat je genoeg andere zaken aan je hoofd hebt. Je moet maar de tijd, energie en kennis hebben om alles in goede banen te leiden. Brixclusive staat klaar om op tal van vlakken de arbeid uit handen te nemen. Bij het investeren in vastgoed komt meer kijken dan enkel een bedrag te storten. Je moet wel weten wat je koopt want anders bestaat er een kans dat je een kat in de bekende zak koopt. Brixclusive heeft een zorgvuldig selectieproces ontworpen zodat er enkel hoogwaardig vastgoed aan wordt geboden. Er wordt geselecteerd op:

  • rendement
  • betrouwbaarheid
  • waardestijging

Niet alleen worden de panden zelf grondig tegen het licht gehouden, ook de regio in welke zij zich bevinden wordt flink onder de loep genomen. Zaken als economische groei en de lokale vastgoedmarkt worden onderzocht om zo tot het beste aanbod te komen.

Naast deze voorzorg biedt Brixclusive ook een uitgebreide zorg na de aankoop. Zo nemen wij het complete takenpakket op onze schouders zodat de klant zich op andere dingen kan focussen. Zo worden deze zaken verzorgd:

  • onderhoud van bouwgrond
  • bouwteams die voor verbouwing zorgen
  • verhuur en onderhoud gebouwen
  • administratieve ondersteuning
  • begeleiding bij juridische en fiscale aangelegenheden
  • ondersteuning bij optimalisatie van vermogen, opbouw van pensioenbudget

Samen met de klant analyseert Brixclusive de mogelijkheden, schetsen ze een beleggingsprofiel en stippelen ze een vermogensplanning uit. Zo legt Brixclusive de puzzel zorgvuldig en bouw je stap voor stap aan het investeringsplan dat je een zorgeloze toekomst bezorgt.

BRIXCLUSIVE probeert de inhoud van haar officiële brochure en productinformatie zo actueel, correct en compleet mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze brochure en productinformatie verouderd, incompleet en/of incorrect is. BRIXCLUSIVE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden hieromtrent, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze brochure en productinformatie voorkomende incorrecte informatie.