Betalen om te sparen? Geen optie!

Lijdzaam zien we toe hoe onze zuurverdiende spaargelden verkommeren onder een negatief rente-gesternte. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  Spaargelden plaatsen bij de bank brengt niets op!.  Het is zeker niet toe te schrijven aan de stand van de sterren.  Er is een verklaring voor. Landen zoals ons eigen België kunnen momenteel miljarden euro’s ophalen vanwege een negatieve rente. Dat is een goede zaak voor de natie maar tegelijkertijd blijft die Belgische spaarder/belegger verweesd achter met de vraag: ‘Wat kan ik doen met mijn spaarmiddelen?’

En toch kan de zon schijnen! Het klimaatprobleem wordt vaak gelinkt aan een te grote wereldbevolking.  Veel mensen samen op aarde en dan nog sterk geconcentreerd op bepaalde plekken. De mens zijn primaire behoeften veranderen niet: eten, drinken en een dak boven het hoofd. In dat laatste ligt de sleutel voor de spaarder/belegger. Woongelegenheid is essentieel voor het welzijn en de welvaart in onze wereld. Precies daarin investeren staat garant voor stabiliteit.

Geen exotische toestanden met ongeloofwaardige super-rendementen. Wij spelen in op de sterke lokale markt die perspectief biedt door verankerde vaste waarden. Zo komen we terecht bij ongetwijfeld één van de sterkste Europese economieën: Duitsland.

Dit land aarzelt niet om gretig gebruik te maken van de gekende migratiestromen om arbeidskrachten aan te trekken en ze op te nemen in het ‘Wirtschaftswunder’.  Nieuwe Duitsers zijn ook Duitsers en dragen bij tot de groei en bloei van het land, ook in moeilijke tijden. Sie schaffen das!

De Duitse vastgoedmarkt is bijgevolg een huurdersmarkt en heeft nood aan onnoemlijk veel en betaalbare huurwoningen. In tal van Duitse deelstaten is er zelfs een tekort aan woongelegenheid. De prijzen van woningen blijven hierdoor eerder aan de lage kant maar de huur is in verhouding vrij hoog gebleven. Voor een investeerder een buitenkans. Zeker als daar nog de Duitse mentaliteit bijkomt die gepaard gaat met een voorbeeldige burgerzin. De overheid kijkt waakzaam toe opdat iedereen in goeie omstandigheden kan leven en werken. 

Concreet?

Kom ik terug bij onze geparkeerde spaargelden. Terwijl de tijd verglijdt, loopt de koopkracht terug en stel ik mij de vraag: ‘Hoeveel van mijn opgepotte spaargelden moet ik aanwenden om een degelijk huurrendement te bekomen?’

In Duitsland kan je vandaag in het Bundesland Nordrhine Westphalia een appartement kopen voor de prijs van 54.271,58€.  Tel daar de aankoopkosten bij en je komt uit bij een totale investeringssom van 61.397,44€. Dit appartement wordt voor dit bedrag ook volledig gerenoveerd en levert je een maandelijkse huur op van 257,79€ oftewel 3093,48€ per jaar. Dit komt neer op een bruto-rendement van 5,03%. Trek daar nog de belastingen en jaarlijkse kosten af en je netto-rendement zit een flink stuk boven 4%!

Je vraagt je wellicht af: “Ja maar ik zit wel met een aankoop in Duitsland en vervolgens met een eigendom in Duitsland en dan ook nog een huurder in Duitsland. Bovendien moet ik mijn huurinkomsten laten belasten in Duitsland. Nog voor het begint, zakt de moed mij in de schoenen.”

Geen nood want je eigendom ligt op iets meer dan de afstand tussen Virton en Knokke en de huurder-bewoner van jouw appartement is geen zorg voor jou. De aangifte van jouw Duitse huurinkomsten wordt verzorgd door een lokale accountant.

Op de koop toe ben je als volle eigenaar, in het bezit van een notariële akte, ook nog zeker van de huurinkomsten ook al zou jouw appartement tijdelijk onverhuurd zijn.

Te mooi om waar te zijn?

Helemaal niet! Het aanbod is gelegen in een stabiele vastgoedmarkt die bovendien op termijn nog kan zorgen voor een mooie meerwaarde bij verkoop.  Als spaarder/belegger ben je vandaag al heel happy met een netto huur jaarrendement van meer dan 4% zonder zorgen en gegarandeerd. De meerwaarde bij verkoop is dus werkelijk de kers op de taart!

BRIXCLUSIVE probeert de inhoud van haar officiële brochure en productinformatie zo actueel, correct en compleet mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze brochure en productinformatie verouderd, incompleet en/of incorrect is. BRIXCLUSIVE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden hieromtrent, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze brochure en productinformatie voorkomende incorrecte informatie.